Flash Paste

Mistä ostaa

Flash Paste on nopeasti vaikuttava valmiste hiirien torjuntaan sisätiloissa. Pakkaus sisältää syöttilaatikon ja 8 hiirille maistuvaa pastasyöttiä. Syötyään valmistetta hiiret nukahtavat ja kuolevat hypotermiaan. Sisältää karvasainetta, joka tekee valmisteesta kitkerän muille kuin kohde-eläimille. Noudata käyttöohjeita. Valmiste on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Lemmikit ja muut eläimet voivat saada myrkytysoireita, jos ne pääsevät syömään valmistetta tai myrkyttyneen hiiren. Kerää ja hävitä kuolleet hiiret torjunnan aikana.  

    • Nopeavaikutteinen ja erittäin maittava syötti
    • Sisältää Bitrex-karvasainetta
    • Sisältää 8 helppokäyttöistä syöttiä

Saatavilla olevat koot: 80 g

Milloin käytetään

Paras käyttötapa
Mahdollinen käyttötapa
Ei käytössä

Miten käytetään

Käyttötapa: 
syötti

Mukauta annostelu hiirten määrään.
Tarkista syöttilaatikot säännöllisin välein ja täydennä kunnes syöttejä ei enää kulu, tai vaihda uusi syötti tarpeen mukaan.
Merkitse syöttilaatikoihin selvästi, että ne sisältävät jyrsijämyrkkyä ja ettei niihin saa koskea. Syöttilaatikot saavat sisältää ainoastaan jyrsijämyrkkyä.

Annostus

Annostelu, hiiret: 10-20 g valmistetta / syöttilaatikko 3-5 metrin välein, riippuen hiirten määrästä.

Koostumus

Huomautukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN (09-471977) tai lääkäriin. Valumat on kerättävä.
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Rekisteröintitiedot

Rekisteröintinimi: Flash Paste

Alfakloraloosi 40 g/kg

Erittäin myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN (09-471977) tai lääkäriin. Valumat on kerättävä.
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.