Lisää kohteesta Miinaajakoit

Monet hyönteiset, etenkin joidenkin kärpästen toukat, koit ja kuoriaiset kovertavat lehtiin miinoiksi kutsuttuja käytäviä tai onteloita eli miinoja. Niille on tyypillistä miinojen kuviointi. Kuviot voivat olla suoria, mutkittelevia, ympyräisiä tai epäsäännöllisiä laikkuja.